Magyar Nemzeti Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Ellenőrzés

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Jelentés Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának 2008. március 3-án megtartott szakfelügyeleti ellenőrzéséről


1. Az ellenőrzés tárgya:

A szakfelügyeleti ellenőrzés a Levéltári Vezető Szakfelügyelő úr által 2008. évre kidolgozott ellenőrzési program 1. pontját érintette. Ennek értelmében a vizsgálat tárgya a 2005-ben kiadott levéltári állományvédelmi ajánlás (továbbiakban: Ajánlás) V. 6. pontjában foglalt intézményi katasztrófaterv elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítése volt.


2.Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok és megállapítások:

Az ellenőrzés lefolytatásában dr. Turbuly Éva, a levéltár igazgatója volt a segítségemre.

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a levéltár az Ajánlás által megkívánt katasztrófatervvel nem rendelkezik. Megjegyezni kívánom, miszerint az Ajánlásban a katasztrófaterv elkészítésére vonatkozóan határidő nincs megszabva. Az intézmény rendelkezik egy tűzvédelmi szabályzattal, ami alapja lehet az Ajánláson nyugvó katasztrófaterv egyes részleteinek kidolgozásához, melynek fontosságára és mielőbbi megalkotására felhívtam a figyelmet. A katasztrófaterv megléte nemcsak az intézménynek, hanem a fenntartónak is fontos, ezért az esetlegesen felmerülő anyagi vonzatok tekintetében a fenntartó segítségét kell kérni.

Az intézmény vezetőjével ismertettem az Ajánlás elvárásait. Tekintettel a levéltár egyes részlegeinek speciális, társasházi elhelyezésére (pl. Polgármesteri Hivatallal közösen) véleményem szerint a katasztrófaterv az épület egészére, így az abban foglalt hivatali és levéltári helyiségekre együttesen is elkészíthető. Amennyiben viszont a hivatalnak és egyéb társhasználóknak is kötelezően el kellene készíteni a katasztrófatervet, kifejezetten javallott a tervek egybefoglalása. Amennyiben csak a levéltárra készülne el a katasztrófaterv, amellett, hogy azt minden különálló részlegre, (Fő tér 1. 5., Csatkai út 9. az adottságoknak megfelelően adoptálva kell kimunkálni, ez esetben is szükség lesz a társhasználókkal való szoros koordinációra a közösen használt épületek okán.


Zalaegerszeg, 2008. március 4.


Káli Csaba szakfelügyelő