Magyar Nemzeti Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Előző Következő
SL. DL.12.
Kép címe: SL. DL.12.
Kép leírása:

Az 1277. évi szabad királyi városi oklevél.

„IV. László király a soproni polgárokat a cseh háborúkban tanúsított hűségükért megerősíti IV. Béla és V. Istvántól nyert kiváltságaikban, és pedig: hogy a várostornyok jókarbantartására a fertői vám felét élvezzék, hogy a kir. udvarnokok földjét bírják és hogy a lövéri nyilasok most már mindnyájan a város polgárai közé számíttassanak.

Mindezeken felül kiveszi őket a soproni ispán joghatósága alól, és a polgárok által minden év Szent György napján választandó bírónak hatalmat ád főbenjáró ügyekben is ítélkezni. A városba szabad költözködési jogot engedélyez, a sopronmegyei dézsmahuszadot a város falainak javítási munkálataira adja, megengedi továbbá, hogy a polgárok a város védelmére szabadon tornyot építhessenek, szabályozza a gabona és a bor után járó dézsma adásának módját, végül minden keddi napon hetivásárt engedélyez.”

 

Sopron szabad királyi város történte I. 1. Oklevelek 1162-től 1406-ig – Dr. Házi Jenő
Sopron, 1921. 7–8., 9. p.

Feltöltés ideje: 2009-04-21 09:49:06
Előző Következő