Nyomtat        - http://gyms-sopron.archivportal.hu/
:: HU :: Levéltári órák ::

Levéltári órák
2009-04-07 06:45

A levéltár munkatársai előzetes egyeztetés után iskolai vagy felnőtt csoportoknak levéltári órákat tartanak. Ezek során a látogatók nemcsak a Soproni Levéltárat ismerhetik meg, hanem a levéltár iratain keresztül nyerhetnek betekintést Sopron szabad királyi város és Sopron vármegye történetébe.

 

AJÁNLÓ

A SOPRONI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSAIHOZ

  

Mátyás király és a rablólovagok (45 perc)

9-10 éves korosztálynak (általános iskola 3. és 4. osztály)

A gyerekek „Mátyás király és a rablólovagok” mesébe ágyazva a macskakői rablólovagvár és Mátyás király igaz történetét hallgatják meg, közben beszélünk a Mátyás-féle aranybulláról és a vörös viasszal való pecsételés jogáról, amit szintén Mátyás adományozott a városnak. Bemutatásra kerül valódi, restaurált oklevél és viaszpecsétek. Az óra végén feladatlapot töltünk ki.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Az igazi boszorkányok (45 perc)

9-10 éves korosztálynak (általános iskola 3. és 4. osztály)

11-12 éves korosztálynak (általános iskola 6. osztály)

A középkori Sopron az alapvető téma, kapcsolódva a 2013 tavaszán nyíló boszorkányper-történeti időszaki kiállításhoz végigkövetünk egy 16. századi boszorkánypert. Csoportos feladatokban ismerkedünk a korabeli per lefolyásával, szereplőivel, a régies kifejezésekkel. Az ismeretek elmélyítésére tesztlapot töltünk ki.

+ a műemlék termek és az időszaki tematikus boszorkányper kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Középkori okleveleink (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat és középiskola)

Klasszikus levéltári óra, amely a Soproni Levéltárban őrzött legfontosabb okleveleket veszi sorra, az 1162-es első oklevéltől kezdve az 1277-es kiváltságlevélen keresztül a Mátyás-féle 1464-es aranybulláig. Beszélünk az oklevélkészítés és oklevélhamisítás módjáról. A gyerekek műtárgymásolatokat kapnak kézhez, és oklevélolvasással is megpróbálkozunk (magyar nyelven). Az ismeretek elmélyítésére tesztlapot töltünk ki.

+ a műemlék termek és a kiállítás (több vitrinben oklevélmásolatok) megtekintése (cca. 30 perc)

 

Címerek és címeres levelek (45 perc)

11-12 éves korosztály (általános iskola 6. osztály) és 14-18 éves korosztály (középiskola)

Kiegészítő óra a történelemoktatáshoz, amelyen részletesen tárgyaljuk a címerkészítés szabályait, a címeradományozás, az armálisok mibenlétét és gyakorlati foglalkozás keretében – az alapszabályok figyelembe vételével – címert is tervezünk magunknak. A Soproni Levéltárban őrzött címeres levelek felhasználásával, valamint a műemléki termekben a vármegyei nemesi családok címereivel díszített üvegablakok megtekintésével illusztráljuk a témát. A foglalkozáshoz kapcsolódóan Sopron város címeradományai (köztük az 1922. évi „civitas fidelissima” feliratos címer) honlapunkon elérhetőek.

+ a műemlék termek és a kiállítás (egy teremben címereslevelek vannak kiállítva) megtekintése (cca. 30 perc)

 

Középkori irodalomóra a Soproni Levéltárban (45 perc)

11-12 éves korosztály (általános iskola 6. osztály) és 14-18 éves korosztály (középiskola)

Az óra elsősorban a két középkori magyar nyelvemlékünkre, a Virágénekre és a latin-magyar szójegyzékre épít. A gyerekek kézbe kapják a műtárgyak másolatait, megpróbáljuk kiolvasni a szavakat, beszélünk a történeti háttérről, illetve a középkori iskoláról. A nagyobbak több elméleti ismeretet kapnak, mindkét korosztállyal rövid írásgyakorlattal is próbálkozunk – néhány gót betű felismerésével, illetve átírásával. Az ismeretek elmélyítésére tesztlapot töltünk ki. A virágének a levéltári honlapon is megtekinthető.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Az állampolgár és a levéltár (45 perc)

13-14 éves korosztálynak (általános iskola 8. osztály)

A gyerekek történelem vagy társadalomismeret óra keretében tanulnak néhány tanórányit év végén az alapvető állampolgári ismeretekről. Mi ehhez csatlakozva szeretnénk megmutatni a levéltár közigazgatásban betöltött szerepét: egyrészt végigvesszük, hogy hányféle hivatalos irat keletkezik egy személyről születésétől a halálig, másrészt megtárgyaljuk, hogy állampolgárként – kutatóként és ügyfélként – milyen levéltári szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A foglalkozást eredeti iratok bemutatásával illusztráljuk, (természetesen az adatvédelmi szabályok messzemenő figyelembe vételével). Az ismeretek elmélyítésére tesztlapot töltünk ki.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Bölcsőtől a sírig – hivatalos okmányaink tükrében (45 perc)

14-18 éves korosztálynak (középiskola)

Ez az óra kicsit elmélyültebben mutatja meg a levéltár és a közigazgatás szoros összefonódását, konkrét, gyakorlati példákkal illusztrálva a levéltár „élő”, jogbiztosító érvényű iratokat őrző és kezelő funkcióját. Szót ejtünk az anyakönyvekről, az iskolai iratokról, épületek tervrajzairól, a bírósági-ügyészségi valamint a földhivatali iratokról, a nyugdíjhoz szükséges szolgálati éveket érintő igazolásokról. Az ismeretek elmélyítésére tesztlapot töltünk ki. Osztályfőnöki óraként ajánljuk.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Készítsünk családfát! (45 perc)

9-10 éves korosztálynak (általános iskola 3. és 4. osztály)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat és középiskola)

A foglalkozás keretében a gyerekek korának megfelelően megtárgyaljuk a családfakészítés alapszabályait, a családkutatás lehetséges forrásait, és a levéltár kiállításában őrzött díszes családfákat is megtekintjük. Aztán – korosztálytól függően – közösen megkíséreljük összerakni Mátyás király családfáját (ez viszonylag könnyű az előzetes ismeretekre építve – Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, Hunyadi László, Corvin János és Beatrix többféle módon előkerülnek az iskolai oktatás folyamán). Ezután mindenki maga készít kis családfát, a kisebbek csak a nagyszülőkig, a nagyobbak kiterjedtebb családfával is próbálkozhatnak.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Kapcsolattartó: Dr. Németh Ildikó PhD főlevéltáros

www.leveltar.sopron.hu;

leveltar.sopron@gmail.com;

06/99/312-198

 

Kapcsolat: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Telefon: +36 99 312-198
E-mail: archiv@sopron.hu

copyright© 2009. http://gyms-sopron.archivportal.hu/                    Powered by SiteEngine Wombat